Atleva Specialistvård söker Kvalitetsutvecklare

Atleva är en vårdkoncern som startades 2008 och via flertalet klinker erbjuder avancerad och omfattande specialistvård. Samtliga kliniker inom koncernen bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

Vi söker nu en kvalitetsutvecklare som skall ansvara för koncernens övergripande kvalitetsarbete. I din roll kommer du att arbeta nära VD, medicinskt ledningsansvarig läkare, affärsutvecklare och enhetschefer för att stötta verksamheten i kvalitetsutvecklingsfrågor.

Du ska medverka till att skapa goda förutsättningar för kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet och nationella kvalitetsregister genom samverkan såväl internt som externt. Du ska ansvara för att leda analyser och utredningar kopplade till avvikelser, synpunkter och klagomål som kräver samordnade utredningsformer.

Tillsammans med enhetschefer kommer du att sammanställa och analysera koncernens kvalitetsparametrar som bidrar till verksamheternas utvärderings- och uppföljningsarbete.

Genom att ha en samlad bild av verksamhetsområdets kvalitetsmål och utvecklingsprocesser ska du som kvalitetsutvecklare bidra till kunskapsspridning i organisationen. I ditt uppdrag ingår även att utbilda och handleda chefer och medarbetare gällande systematiskt kvalitetsarbete.

Din profil

Du som söker har en högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant för uppdraget, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialt arbete eller samhällsvetenskap.
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden. Vi ser också att du som söker har kunskap om och erfarenhet av arbete med risk- och händelseanalyser. Du har kunskap om för verksamhetsområdet gällande lagstiftning.

För att trivas i rollen som kvalitetsutvecklare behöver du vara trygg med att arbeta självständigt och strukturerat. Din förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift måste vara mycket god och du har förståelse för hur människor tar till sig kunskap samt kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Ansökan

För mer information om tjänsten kontakta tf. VD Ulrika Olbe, ulrika.olbe@atleva.se
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Din ansökan skickas in till: ulrika.olbe@atleva.se, märks med ansökan kvalitetsutvecklare.